BÜTÜNLEŞIK FİZİBİLİTE RAPORU & PAZARLAMA PLANI

Fizibilite Raporu & Pazarlama Planı Hazırlama Programı, tüme varan bir fizibilite raporunun hazırlanması ile tümden gelen bir Turkuaz Pazarlama planının çalışılması sonrasında bu iki raporu birleştirecek ‘Stratejik Denge Planı’nın hazırlanacağı kuruma özel bir raporlama çalışmasıdır. Sunum öncesi tahmini hazırlık ve çalışma süresi iki veya üç aydır.

Analitik fizibilite çalışması işleyiş ana başlıkları;

– Ekonomik Değerlendirme
– Pazarın Analizi
– Merkez Yönetim Alan & İstihdam Durumu
– Teknik Değerlendirme
– Üretim Teknolojisi
– Yönetsel Yazılım Fonksiyonları
– Merkezi Yönetim Birimi Kurulumu
– Hedef Pazarlama & Satış Programı
– Sektör Kapasitesi
– Sabit Yatırım Tutarı
– Yıllık Gelir ve Giderler
– Sıcak & Toplam İşletme Sermayesi İhtiyacı
– Toplam Yatırım Tutarı
– Yatırımın Ekonomik Ömrü
– Yatırımın Karlılığı
– Fiyatlandırma
– Sonuç Analitik Yorumu
– Sonuç Sosyal Yorumu
– Turkuaz denge bütünleşik analiz ve yorum

Kavramsal pazarlama planı işleyiş ana başlıkları:

– Durum Analizi
– Hedeflerin Tespiti & Stratejiler
– Pazarlama Eylem Programlarını Geliştirilmesi
– Uygulama programı
– Koordinasyon görev dağılımı
– Kontrol inisiyatif ve yetki devir sınırları
– Pazarlama planı sonuç yorumları

Tüme varan analitik fizibilite raporu ile tümden gelen kavramsal pazarlama planı sonuç yorumları arasında kurulacak stratejik denge köprüsünün inşası ile Bütünleşik Turkuaz Plan Raporu tamamlanır.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart