PERFORMANS PRİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME

Kuruma özel çalışılan bu dahili çalışma da yönetim danışmanlığı prosesine benzer şekilde aşağıdaki temel aşamalardan oluşur ve yaklaşık dört aylık bir danışmanlık sürecini kapsar;

Ön inceleme
Başlangıç raporunun hazırlanması ve sunumu
Kurumsal araştırma
Toplam kurumsal dönemsel hedefe odaklı, bireysel performansa dayalı, ölçümlenebilen kriterlere sahip, adil, şeffaf ve rekabetçi ruhu olan bir prim (bonus) sisteminin planlanması çalışması
Sunumu
Revize çalışmaları
Yürütme kurulunun ve bilgisayar programının oluşturulması
Denetleme birimi
Düzenli takip ve sistem ruhunu işleme toplantılarının organize edilmesi
Geliştirme

Bu sistemin toplam sinerjiye dönüşebilmesi için sadece performansa bağlı çalışanlara yönelik değil, firma bünyesinde yer alan tüm birim ve kişiler için geçerli olabilecek şekilde planlanması ve samimi bir empati ile şeffaf bir programa dönüştürülmesi, sonuçların sıcağı sıcağına değerlendirilerek maddi ve manevi hak edişlerin realize edilebileceği bir bütçe ile desteklenerek uygulamaya geçirilmesi gibi unsurlar, sistemin kendine ait bir ruhunun oluşması adına kritik öneme sahip faktörlerdir.

Motivasyon, yönetim bilimi üzerine incelenen ‘insani değerler’ arasında en önemli faktördür, çünkü ödülleri maddi olan sistemlerde bile çoğu kişinin algısı itibariyle duygulara hitap etmektedir. Karlı bir kurumsal markalaşma sürecinde insani duyguların en ön planda tutulmadığı hiçbir model, istikrarlı bir gelişim sağlayacak çözümler üretemeyecektir.

Global rekabetin giderek daha fazla yoğunlaştığı günümüz pazarlama dünyasında geliştirilmesi hedeflenen çözümleme yöntemlerinde en önemli faktör yaratıcılık olarak saptanmıştır ki bu olgu da insani hevesin ve takım ruhunun olmadığı kurum kültürlerinde açığa çıkamamaktadır.

Hem psikoloji hem de sosyal psikoloji bilimi yaklaşık bir buçuk yüzyıldır motivasyon kaynaklarını araştırmış, incelemeler ve deneyler yapmış, teoriler üretmiştir. Ancak bugün gelinen noktada bağımsız kuruluşlarca yapılan hemen hemen tüm anketler göstermektedir ki iş dünyası beyaz yakalı çalışanlarının büyük çoğunluğu istikrarlı bir motivasyona sahip olmamakla birlikte hatta mutsuz olduklarını dile getirmektedir.

Buna rağmen günümüzde çoğu firmanın uyguladığı performans prim programlarının bu samimiyeti içermediği basitçe gözlemlenebilir. Başarı kriterlerinin verilen dayatmacı kotalara bağlı olduğu ya da yöneticilerin bakış açılarına, hatta kişisel değer yargıları gibi tamamen sübjektif görece algılara bağlı olduğu, çalışanlarca adil kabul görmeyen çok sayıda sistem hala uygulanmaktadır.

Çalışma hayatının, çalışanın sosyal mutluluğu ile iç içe geçebilmesi ve genel olarak tüm hayatına faydası olabilecek ‘kendini gerçekleştirme’ olgusudur. Samimiyet içeren, şeffaf ölçümlenebilen bir kurumsal motivasyonel prim sitemi, bu olgunun yavaş yavaş oluşmasına zemin oluşturur. Bu da ‘firma ruhu’ olarak tanımlanabilecek çok değerli bir faktörün gelişimine destek olur ki bu faktör, finans gücü ile elde edilebilecek bir güç değildir.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart