SNOW~CHECK KARLILIK ODAKLI KURUMSAL CHECK~UP

Bu durum analizi çalışmasının amacı, firma ana yönetim birimleri ile ona bağlı diğer kurum içi birimlerin ve harici çözüm ortaklarının ne oranda kurumun ilgili kısa vadeye ait tespit edip uygulamaya aldığı dönemsel ana hedef doğrultusunda çalıştığının bilinç ve motivasyon ölçümünün yapılması suretiyle gelişim için eksiklerin olabildiğince objektif saptanmasının sağlanmasıdır.

Bu doğrultuda Check~UP çalışması yetkilisi kurumun mevcut stratejisinde etken tüm faktör birimler ile birlikte saha çalışması yapmak suretiyle analitik ve sosyal ölçümlerde bulunur.

Bu sonuçlar ana hedef üzerinde;

Ana hedef farkındalık oranı
Hedefe odaklı çalışma programı oranı
Hedefe ulaşma içsel istek oranı
Hedef doğrultusunda diğer birimlerle eşgüdüm oranı’ ve toplam birimler arası sinerji oranı’ başlıkları altında ölçümlenerek incelenir.

Snow~Port Durum Analizi Kerteriz Noktaları:

Analitik sonuçlara göre
Beyaz yakalı profesyonellere (muhasebe, finans, İK, tedarik zinciri yöneticileri, üretim, pazarlama, halkla ilişkiler, sekreterlik, call~center, eğitim, hukuk vb) göre
Performans (pasif ve aktif satış, vb) uzmanlarına göre
Bayi & distribütörlere göre
Orta kademe grup yöneticilerine göre
Üst kademe yönetime göre
Firma ortaklarına göre

Karlılık Odaklı Kurumsal Markalaşma Yapıları:

a) Satış seviyesine göre
b) Maliyet yapısına göre
c) Optimal denge planına göre

Check~UP uygulanacak ana iş kolu ya da dönemsel projenin büyüklüğüne ve yatay yapısına göre değişmekle birlikte hedef iki veya üç ayda sunum hazır bir çalışma sürecidir. Bu süreçte gerek orta düzey yönetim olsun, gerekse alt birimler olsun, programa iştirak edecek tüm birimlerin, Check~UP çalışmasının bir denetleme uygulaması olmadığı, kuruma özel bir geliştirme çalışması olduğu üzerine kritik öneme sahip farkındalık paylaşımları sağlanacaktır.

Bu amaçla araştırmayı yürütmeye yetkili danışman, çalışmanın başlangıcında kuruma özel bir ‘Turkuaz Stres ve Öfke Yönetimi’ eğitim programını paylaşmak kaydıyla yürütmeyi planladığı çalışmanın işleyişinde hedeflediği ‘samimiyet’ ve ‘şeffaflık’ prensiplerinin fayda ve önemini de işleme olanağı yaratır.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart