SNOW~PORT EĞİTSEL GELİŞİM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Eğitsel gelişim danışmanlığı, kurumun stratejik hedeflerine ulaşması adına toplam kalite yönetimini ortak idealler ve aidiyet duygusu doğrultusunda birleştirerek geliştiren düzenli ve sürdürülebilirliği olan bir süreç yönetim modelidir.

Firmanın pazarlama programına özel geliştirilen ve süreklilik arz eden Turkuaz Etkileşim Programları, tüm organizasyonun dahil olması ve paylaşımların hem eğitmenden katılımcıya, hem katılımcıdan diğer katılımcıya ve katılımcıdan eğitmene doğru işleyen bilgi ve tecrübe paylaşımları ile her biri birer ‘etkileşim eğitimi’ özelliği taşır.

Etkileşim eğitimi, bilginin edinimini eğlenceli hale getirmekle birlikte daha da önemlisi katılımcıların eğitilen olmak yerine aynı zamanda eğitmen rolü ile sürece katılımlarını cazip kılar ki bu yönüyle gelişimin sinerji etkisinin oluşmasında en önemli faktörün oluşmasını sağlar.

Stratejik hedeflere uygun pazarlama planının netleştirilmesi ve ona paralel ‘Turkuaz Eğitim Programları’nın geliştirilmesi amacıyla öncelikle Kurumsal Snow~Check düzenlenir. Bu ön çalışma, ikinci aşama olan Snow Check~UP uygulamasına katılımın samimiyet ve özveri içermesi ile çalışmasının kalitesini artırmayı hedefler ve yaklaşık on günlük bir çalışmayı içerir.

Snow~Check, organizasyona dahil mevcut tüm birimlerin çalışma prensipleri ve hedefe odaklılık noktasındaki ‘isteklilik’ ölçümünü amaçlar.Böylece Check~UP kademelerinde işlenecek modeller, sağlıklı olarak belirlenebilir. Check~UP ise bir haftalık ön çalışma sonrası bir haftalık bir uygulama süresini kapsar.

Check~UP sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra hazırlanan rapor üst yönetime sunulur ve mevcut tüme varan düzen ile hedef tümden gelecek düzen arasında optimal bir Turkuaz köprünün inşası ile stratejik pazarlama planının ve ona uygun bir karlılık odaklı kurumsal markalaşma programın netleştirilmesi hedeflenir.Raporlama, plan ve programın netleştirilme çalışmaları yaklaşık iki haftalık bir süreçte paylaşılır.

Eğitsel gelişim danışmanlık sürecinin başlamasından önceki son aşamada da (on gün) belirlenen programlar doğrultusunda kuruma özel ‘Turkuaz Etkileşim Eğitim Programları’nın uyarlamaları hazırlanır ve eğitim verilecek her birimden yetkili yöneticiler ile ön paylaşımların ve revize çalışmaların yapılması sonrası yürürlüğe geçecek noktaya hazır hale getirilir.

Eğitsel gelişim; sırasıyla ‘Müşteri Odaklı Sistem’, ‘Satıştan Pazarlamaya Köprüler’, ‘Sinerjik Eğitsel Optimizasyon’, Motive Gelişim Programı’, ‘SnowPort Öz~Denetim Kurumsallaşma’ ve ‘Eş~Kar Limanları Yönetimi’ aşamaları ile toplam 6 kademeyi kapsar.

Toplam eğitim süreci, etkileşime dahil organizasyon birimlerinin dikey ve yatay büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında değişir.

Bu süre sonunda temel amaç; tüm birimlerin ‘Turkuaz SnowPort Sistemi’ne geçmeye hevesli ve hazır hale gelmesini sağlamaktır. Böylece stratejik hedefi temsil eden ‘Markalı Ürün Karlılığı’ ile onu hayata geçirecek ‘Motive İnsan’ faktörü ve onları birbirine bağlayacak olan ‘Doğal Sistem’ de inşa edilmeye başlanabilir. SnowPort Sistemine geçen kurumlarda daha fazla kurum içi etkileşim ve paylaşımların organize edilmesi suretiyle eğitsel gelişim süreci devam ederek gelişimin sürdürülebilirliği sağlanır.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart