STRATEJİK YÖNETİM DAHİLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bu süreç, karlı kurumsal markalaşma hedefi ile danışmanlık ortak gelişim çalışması talep eden kurum ile birlikte yürütülecek planlama ve yönetim prosesini ifade eder.

Firmadaki tüm birimler için toplam organizasyonel karlılık performanslarının ölçümlenebilmesi için yapılan Check~UP uygulaması ile başlar. Check~UP’ın ilk aşaması ise gerçek marka değerinin ölçümlenebilmesi için gereken en az üç farklı gözden alınan kerteriz ölçüm ve ‘inceleme’leridir.

İnceleme sonucu ölçümlenen satış maksimizasyonu (mavi) değerleri ile kurumsal markalaşma (yeşil) değerleri arasında Kunter Doğrusöz ‘Turkuaz Pazarlama© bütünleşik değerlerince optimal denge oluşturacak şekilde yapılandırılır.

Fonksiyona etken tüm faktörlerin karlı kurumsal markalaşma odaklı olarak planlama, revize konumlandırma rotası ve programlama üzerine sunulmak üzere hazırlanacak ‘başlangıç Raporu’ ile devam eder.

Teorik planlamanın pratik iş devirlerine devri noktasında (tümden gelen ve tüme varan) ortak köprünün inşası olan ‘ön araştırma‘ ile devam eder. İlk iki aşama olan ‘inceleme’ ve ‘ön araştırma’ dönemlerinin sonunda sunulmak üzere hazırlanacak ‘başlangıç raporu’nu takiben ‘planlama’, ‘örgütleme’, ‘yürütme’, ‘koordinasyon’ ve ‘kontrol’ olmak üzere beş temel aşamadan oluşur.

Kontrol (öz~denetleme) aşaması sonrası tüm sonuçların yeniden değerlendirileceği ‘yeniden değerleme’ ayı ile birlikte her aşamanın birer ayda tamamlanmasının hedeflendiği toplam sekiz aylık bir danışmanlık süreç çalışmasıdır.

Her kademe kendi içinde ayrı bir hedef üzerine kurulmakla birlikte bütünleşik olarak her kademenin de bir sonraki aşamaya sonuç devretmesi esastır. Süreç çalışması yetkilendirilmiş yönetim danışmanınca ve kurumsal sırdaşlık kişisel samimiyet ilkelerince tamamen kurumun içinden, ilgili birim yöneticileri ile birlikte yürütülür.

‘Başlangıç Raporu’ sonuçlarını değerlendirecek kurum yetkililerinin, danışmanlık prosesine dahil olmayı tercih etmemesi durumunda karşılıklı memnuniyet ve samimiyet garantisi prensiplerince çalışma projesi sona erdirilebilir.

SNOWPORT SİSTEMİ STRATEJİK YÖNETİM DAHİLİ DANIŞMANLIK PROSESİ

1H6C~1Harmony~6 Chemistries
The Snowport System©

  • Planlama: 1H ~ One Harmony / Ortak Armoni
  • Örgütleme: 1C & 2C ~ 1Company / Tek Firma & 2Colibies / 2Kolibri
  • Yürütme: 3C & 4C ~ 3Cristals / 3Kristal & 4Clibres / 4Kalibre
  • Koordinasyon: 5C & 6C ~ 5Columns / 5Kademe & 6Cruises / 6Seyir
  • Kontrol: 1H ~ Horizontal One Harmony / Horizonal Tek Armoni

Planlama:
1H / ORTAK ARMONİ Güveniyle Aile Ruhu Yaratımı
A- Fizibilite Raporu
B- Pazarlama Planı
C- Stratejik Denge Planı
D- Genel Bütçe & Hukuki Güvenlik
E- Snowport Program
F- Horizonal Armonik Takvim

Örgütleme:
1C / TEK FİRMA Merkez Finans Sinerjisi Programı
A- Kaldıraç Yöneticilerine Bütçenin Dağılımı
B- Yetki & İnisiyatif Devirleri ile Raporlama
C- Denetim Programı
D- Ölçümleme
E- Yeniden Değerleme
F- Revize Bütçe

2C / 2KOLİBRİ Bireysel & Kurumsal Kariyer Rotalarının Eşliği Programı
A- 2C Formları ile Rota Görüşmeleri
B- Sayısal & Sözel Eş Limanlar
C- Bireysel & Kurumsal Eşgüdüm
D- 2C Ajanda Programı
E- 2C Klasörü
F- 2C Genel Ölçümleme & Yorumlama

Yürütme:
3C / 3KRİSTAL Kurum Kültürü & Marka Değeri Kerteriz Programı
A- Birinci Kristal: Üst~Gruplar Gözü; Bilgi, Hizmet, Mal Tedarikçi ~ Anlaşmalar
B- İkinci Kristal: Eş~Ortaklar Gözü; Distribütörler & Bayiler ~ Satış Tahminleri
C- Üçüncü Kristal: Alt~Birimler; Kurum İçi & Rakipler Gözü ~ Kristal Akademi
D- Üç Kristalden Kurum Kültürü Sözel Kerteriz Noktası
E- Üç Kristalden Marka Değeri Sayısal Kerteriz Noktası
F- Ana Rota Turkuaz Denge Revizasyonu

4C / 4KALİBRE Grup Motivasyonu İle Performans Yönetim Programı
A- Cut / Kesim / Mevcut Mavi Müşteriler Görev Primleri
B- Color / Renk/ Yeni Kırmızı Müşteriler Teşvik Primi
C- Clarity / Berraklık/ Çapraz Gruplar Eş~Kazanç Destek Primi
D- Carat / Karat / Rekabetçi Satış Aktivasyon Primi
E- 4Kalibre Sinerjik Performans Takibi
F- 4C Performans Toplantıları Ajanda Yönetimi

Koordinasyon:
5C / 5KADEME Mavi & Kırmızı Müşteri Takip Programı
A- Müşteriler Kayıt & Takip Dijital Programı
B- Muhasebe Programı & Eşgüdümü
C- Kırmızı Yeni Müşteriler 5 Kademeli CRM Takip:
Kontak, Check~UP, Sunum, Reçete & Teklif Kademeleri
D- Mavi Mevcut Müşteriler 5Kademeli ERP Takip:
Sıcak (0-3ay), Kültür (3-6ay), Düzen (6-12ay), Yıldönümü (1-2yıl), İstikrar (2+yıl) Toplam Kalite Kademeleri
E- Sosyal Yorumlama & Sayısal Raporlama
F- Kademeler Ölçümleme Prosedürü

6C / 6SEYİR DEFTERİ Turkuaz Matriks Yönetim Programı /
Müşteri Yönetiminde Kademeler Arası Tecrübe & Zaman Sinerjisi
A- 6C Yönetim Paneli Kurulumu
B- Yetkili Kurmay Takımı Atamaları
C- Karar Süreçleri Yetki & İnisiyatif Oranları
D- 5C Eşgüdümlü Açık Raporlama
E- Geri Bildirimler & Ödül Yönetimi
F- İstatistikler & Ar~Ge

Kontrol:
1H / Horizonal Takvim Tek Armoni Büyüme Programı

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart