Kunter DOĞRUSÖZ~
TURKUAZ ETKİLEŞİM EĞİTİMLERİ
KURS PROGRAMLARI

Turkuaz Pazarlama© Stratejik Yönetim Planlaması Kuruma Özel Etkileşim Eğitim Programı
Turkuaz Pazarlama© Kurumsal Markalaşma Kuruma Özel Eğitim Etkileşim Eğitim Programı
Turkuaz Pazarlama© Reklam Etkisi Yönetimi & Ajans Verim Denetimi Eğitim Programı
Turkuaz AIDA~K.D.© Jiujitsu Satış Teknikleri Etkileşim Programları
Turkuaz AIDA~K.D.© İleri Satış Teknikleri Etkileşim Programları
Turkuaz AIDA~K.D.© Reyon Satış Teknikleri Etkileşim Programları
Turkuaz Liderlik Orta Kademe Yönetim Etkileşim Performans Programı
Turkuaz Pazarlama Üst Düzey Yönetim Bütünleşik Eğitim Programları
Turkuaz Sunum & Toplantı Teknikleri Etkileşim Programı
Turkuaz Pazarlama Markalı Gayrimenkul Planlama & Pazarlama Etkileşim Programı
Turkuaz Rekabetçi Algı Yönetimi & Manipülasyon Eğitim Programı
Turkuaz Fizibilite Raporu & Pazarlama Planı Eğitim Programı
Turkuaz Stres & Öfke Yönetimi Kurumsal Etkileşim Programı
Lagrimas Karayip Modeli Stres Yönetimi Bireysel Uygulama & Atölye Programı
Turkuaz Telefon ‘Call Center’ Etkileşim Eğitim Programı
*Turkuaz Satış© Otel Profesyonelleri Stres Yönetimi Sektöre Özel Eğitim Programı
*Turkuaz Satış© Gastronomik Satış & Stres Yönetimi Sektöre Özel Etkileşim Programı
*Turkuaz Satış© Münazara & Müzakere Yönetim Teknikleri Etkileşim Eğitim Programı

*: 2019 yeni programlar

Tecrübe,
Ona tam ihtiyacımız olduğu an,
Gelip geçtikten sonra edinilen,
Mavisini gökten alan deniz midir?

Bilgi,
Hangi rüzgârla uçup gider,
Kimin hediyesiyle önyargıya dönüşür,
Nasıl bir yeşille ezber bozar?
                       ~Turkuaz Ressar

Etkileşim Eğitimi Neden Farklıdır?

Sırf alınmış olması için seçilmiş sıradan bir kurumsal eğitim semineri ile katılımcılarına hem değer katan, hem de toplam kurum performansına verim katan özel bir etkileşim eğitiminin farkı, seminerden önceki görüşmede anlaşılabilir mi?

“Evet, bu fark deneyimli bir yönetici tarafından hemen hissedilir. Kurumsal bir eğitim seminerinin maddi bedeli garantili olmalıdır. Ancak harcanan zamanın iadesi olamaz. Eğitimin kalıcı bir katma değere sahip olmasında içeriğinin ne derece sahadan beslendiği kadar, aktarılış tarzı da önemlidir. Sıradan bir eğitim semineri ile özel bir etkileşim eğitimi arasındaki temel fark, eğitmenin ilgili programdaki saha tecrübesi ile yaratacağı etkileşimdir.” K.D.~

Kurumsal bir eğitim alan çoğu katılımcı, seminerin güzel geçtiğini, ancak aktarılmak istenen bilgilerin pratiğe, yani kendi işine ya da sosyal hayatına nasıl adapte edebileceği konusunun yetersiz kaldığını belirtmektedir. Oysa bir etkileşim eğitiminde eğitmen ile her bir katılımcı arasında bilginin hayata aktarılış şekli konusunda çift yönlü bir akış oluşur. Bu fayda, öncelikle eğitimin eğlenceli geçmesini ve uygulamaların karşılıklı olması ile konunun içselleştirilmesini sağlar. Bu nedenle de eğitmenin sadece eğitim verme konusundaki tecrübesi yeterli değildir.

Eğitimlerde işlenen konular, hem kariyer, hem de sosyal hayat olgunluğu açısından özel bir yetkinlik gerektiren konulardır ve katılımcıların etkileşim sürecinde eğitime katacağı değerlerle zaman zaman seminerin ana rotası değişiklik gösterse de, varılacak hedeften sapılmaması noktasında eğitmenin saha tecrübesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu kritik faktör, gerçek anlamda bir etkileşim eğitiminin neden herhangi bir eğitmen tarafından verilebilmesinin pek mümkün olmadığını gösterir.

Turkuaz Pazarlama

Turkuaz Etkileşim Eğitim Programları, Kunter Doğrusöz’ün kaleme aldığı Turkuaz Pazarlama adlı çalışmaya paralel eğitsel süreçler içerir.

Eğitsel gelişim süreçleri, teorik yeşil ile pratik mavinin kırmızı bir etkileşim eğitim köprüsü ile birbirine bağlanarak ‘Turkuaz’a ulaşılması üzerine kuruludur.

Böylece, eğitimle aktarılmak istenen bilgilerin gerçek hayata uyarlanmasında katılımcıların, birer dinleyici olmaları yerine, eğitmen ile birlikte köprü görevini paylaşmaları ve eğitimin iletişim yerine etkileşim odaklı bir katma değer sağlaması hedeflenir. Tüm programlar sonunda verimlilik anket ve sonuç yorum raporları sunulur.

Eş zamanlı büyük kurum eğitimleri için Kunter Doğrusöz, her şehir~kurumda eğitim verecek tecrübeli eğitmenler için ayrı bir ön eğitim programı düzenler. Ayrıca hem eğitimler sürecinde verimlilik denetlemesi, hem de toplam sonuçlar üzerinde değerlendirme görevlerini üstlenir.

K.-D.~ TURKUAZ ETKİLEŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI / 2019

Stratejik Yönetim Planlaması Programı, ilgili marka kurumun üst düzey yönetim grubuna ile birlikte yürütülen ön çalışma süreci ile marka kerterizi hazırlanır. İlk ay iki ardışık gün ve takip eden ay yine iki ardışık gün olmak üzere toplam 4 tam günlük bir programdır.

Başta insan kaynakları birimi olmak üzere, finans dahil tüm birimlerin toplam kurum satış maksimizasyonu üzerine performans yönetim süreçlerinin nasıl oluşturulması gerektiği üzerine uygulamalı bir eğitsel çalıştay sürecini kapsar. Programda Turkuaz Pazarlama yönergeleri ile performans odaklı revize edilecek stratejik pazarlama planlamasını ve ardından SnowPort programınca örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol kademeleri işlenir.

Programa katılan firmanın ismi, katılımcıları ve paylaşılan tüm kurumsal bilgiler, kurumsal sırdaşlık çerçevesinde yönetim danışmanı eğitmende saklı kalır.

Kurumsal Markalaşma Reklam Etkisi Yönetimi & Ajans Verim Denetimi Programı, Tüm üst düzey yönetim ve bağlı birimlere özel, revize pazarlama planının ve bağlı satış programının çalışılmasından, satış sonrası ilişki yönetimine ve gelişim amacıyla eş~ar~ge yürütümüne kadar tüm yönetişim sürecini kapsayan bütünleşik bir eğitsel pazarlama etkileşim programıdır.

Programın özü; pazarlama kampanyalarının oluşumu ve uygulanması sürecinde bağlı kalınması gereken üç nokta üzerinden aktif marka kerterizinin alınması ve bu doğrultuda revize rotanın çizimi, yani yeniden konumlandırma yapılmasıdır.

Bu kerteriz noktaları, tıpkı engin denizlerin tecrübeli kaptanlarının kerteriz almalarını sağlayan gökyüzündeki mavi bir yıldız, yeşil bir ada ve kırmızı bir deniz feneri gibidir; sıcak satış etkisi, estetik yaratıcılık ve sanatsal doğal oluşumun bileşkesinden oluşan Turkuaz Pazarlama© prensiplerince satışın yüz yıllık değişmeyen faktörleri üzerinden sağlaması yapılarak hesaplanır.

Bu sertifikalı program sonunda katılımcıların geliştirmeleri hedeflenen unsurlar:

Markalı ürünlerinin tüketicinin gözünden yerlerinin saptanması ‘kerteriz’ teknikleri
Markalı ürünlerin pazardaki yerlerinin saptanması üzerine ölçüm teknikleri
Yeniden konumlandırma yapmak için uygulanacak üç kerteriz bileşke yöntemi
Stratejik yönetim planlaması oluşturulmasında temel kriterler ve taslak
İşbölümünde sınırların çizim teknikleri, üslup ve iç denetim yönetimi
Satış gruplarından pazarlama grubuna verimli veri akış köprüsü kurulumu
Sanatsal pazarlama süreci yürütümünde ajans ve firma iş bölümü
İletişimde müşteri algı filtrelerinin aşım yöntemleri
Reklam ajansı seçiminde uygulanacak kriterler
İşyerine ve markaya ruh katmak ve onu canlı tutmak için özel teknikler
Alt markalar ve ürün çeşitlendirmesi için izlenecek yollar, yasaklar
Promosyon, ambalaj tasarımı, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri gibi bölümlerin Turkuaz Pazarlama ve AIDA~KD modeline göre yeniden yapılandırılma süreçleri
Satış birimlerinin oluşturulmasında izlenecek Turkuaz Pazarlama ilkeleri ve uygulamaya yönelik kariyer & prim programlarının geliştirilmesi
Reklam ve medya planlama ajanslarının etkenlik ve verim denetimi
AIDA~KD modeli ile sıcak satış marka/ürün sunum tekniklerinin uyarlanmasını
Aktif satıcıların genel ürün ve marka istatistiklerinden ar~ge yönetimi
Fonksiyonel estetik farklılaşma için yaratıcı süreçlerin oluşturulması yöntemleri
Ar~Ge ile tüm çalışmaların eş~koordinasyonu
Alt markaların sinerjik etkilerinden faydalanma teknikleri
Stratejik kariyer planlamasında kilit basamaklar ve çapraz geçiş kritikleri
Tüm pazarlama süreçlerinde sinerjik liderlik pratikleri

Bu özel program, her bir modülde işlenen konuların, uygulamaya geçilmesini izleyen diğer modüllerin üst üste gelerek tamamlanması ile devinerek bir bütüne ulaşmayı hedefler. Her sektörün kendine haz dinamiklerine özel uyarlanan, çeşitli işitsel ve görsel sanat örneklerini, aktif satışa yönelik iş oyunlarını ve kurumsal markalar rekabetçi tatbikat uygulamaları gibi birçok pratik uygulama içerir.

Ardışık 2 günlük kısa program veya yine ardışık 2’şer gün ve 4 ay süren toplam 8 tam günlük uzun program olmak üzere iki farklı etkileşim eğitimi talep edilebilir.

Jiujitsu Satış Teknikleri Programı, yüz yüze aktif satış prensiplerinin yüz yıldır asla değişmeyen ve sonuçlarını sıcak satış etkisi ile gösteren doğal Jiujitsu tekniklerini kapsar. Kunter Doğrusöz’ün 1993’den bu yana seminerlerini verdiği ileri satış tekniklerinin birleştirildiği, katılımcıların yorumlarıyla; olağanüstü heyecanlı” bir programdır. “Toplam satışlarda ortalama %35’e yakın atış hedefleyen iddialı bir programdır.

Her türlü performansa dayalı işlerde çalışanlar & satış mesleğindekiler, bayi kanalları, perakende, mağaza tipi yüz yüze aktif (sıcak) satış üzerine çalışanlar için toplam sekiz aydan daha az tecrübeye sahip çalışanlar için ‘Turkuaz Satıcılar 100’, tecrübeliler için ‘Tecrübeli Satıcılar 200’, yöneticiler için ‘Satış Yöneticileri’ ve ‘Tele~Marketing’ gruplarına özel 4 ayrı performans grubu etkileşim eğitimleri ile 4 farklı paket içerir.

Jiujitsu Satış Teknikleri Programı

Program, yüz yüze aktif satışın yüz yıldır değişmeyen sıcak etkisi temel uygulamaları, Jiujitsu doğal teknikleri ve K.D. Turkuaz Satış® teknikleri birleştirilerek pratikler ağırlıklı olarak aktarılır. Satış mesleğine yeni başlayanların, yanlış alışkanlıklar henüz oluşmadan önce alınması gereken, birçok uygulama, örnek ve yarışma içeren basit ve eğlenceli bir eğitim sürecinden oluşan özel sınav ve sertifikalı bir eğitim programıdır.

Toplam 1 günlük veya ardışık 2 günlük veya 4 hafta x 4’er günden 4 günlük program talep edilebilir.

İleri Satış Teknikleri Programı

İleri Satış Teknikleri Programı, satış mesleğinde en az iki yıl deneyim sahibi profesyoneller için geliştirilmiş eğlenceli bir programdır. Bu etkileşim kursunun sonunda katılımcıların yalnızca kurumsal hayatlarında değil, sosyal hayatlarında da fayda sağlamaları hedeflenir, çünkü bu aşamada satış, bir ikna süreci değil, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak toplam hayat kalitesine doğrudan etki eder. Katılımcılar, bu etkileşim sürecinde eğitilen değil, bilgiyi paylaşandır.

Program, yüz yıldır değişmeyen sıcak satış teknikleri, Jiujitsu satış teknikleri ve K.D. Turkuaz Satış ileri tekniklerini Turkuaz Pazarlama ‘Bireysel Sosyolojik Teknikleriyle bir arada ve uygulamalı olarak aktaran, çoğu katılımcı yöneticinin; “olağanüstü zevkli” olarak yorumladığı iddialı ve sertifikalı bir programdır. Eğitim süresince kurumsal dünyanın tüm pratikleri, sosyal dünyalardan sağlaması yapılabilen kadın erkek ilişkileri üzerinden örneklemeler işlenir.

Her hafta 1’er günden toplam 4 haftalık uygulamalı bir programdır. Kuruma özel ay da açık program olarak iki özel sunumu mevcuttur.

Reyon Satış Teknikleri Programı, daha çok hem satış hem hizmet amacıyla performans gösteren çalışanlara özel hazırlanmış bir programdır.

Bu eğitimin sonunda katılımcıların hem icra ettikleri mesleklerinden değişik renkler, değişik tatlar almaları, hem de satış performanslarına bağlı hizmet kalitelerini de güçlendirmeleri hedeflenir.

Ardışık 2 tam günlük eğlenceli ve uygulamalı bir sınıf eğitimidir. Toplam katılımcıların 16 kişiyi geçmemesi, etkileşim ile kişiye özel verimlilik sağlanabilmesi adına önemlidir.

Reyon Satış Teknikleri Programı
Turkuaz Liderlik Orta Kademe Yönetim Programı

Turkuaz Liderlik Orta Kademe Yönetim Programı, liderliğin basit ve sihirli matematiksel formülü ile kişinin önce kendisiyle, sonra her türlü ikili ortaklığa dayanan ilişkileri dinamiklerinin nasıl düzenleyebileceğini kapsar. Organizasyonlarında altlar ve üstler ile sinerjinin nasıl yaratılabileceği üzerine eğlenceli bir programdır.

Hem orta hem üst düzey yöneticiler için klasik yönetim tekniklerinin, doğal Jiujitsu ikna teknikleriyle birleştirildiği, yapmak ile yaptırtmak arasındaki algı farkının, istemek ve istetmek üzerine nasıl sıfıra indirgenebileceği üzerine geliştirilmiş kurgunun, pratik ve eğlenceli uygulamalarla aktarıldığı özel bir yönetim eğitimidir.

Ayrıca;

SATIŞ YÖNETİCİLERİ İÇİN;

*Karar verme süreçleri & zaman yönetimi
*Etkili toplantı yönetimi
*Çatışma yönetimi & müzakere teknikleri
*Liderlik modelleri ve uyum
*Yetki devri süreçleri
*İnisiyatif devrinde sınır kriterleri

*Kurmay grubu oluşturma süreci
*Altı aylık ve yıllık planlama süreçleri
*Kararların uygulamaya dönmesi için orta kademe köprülerin inşası
*Kariyer planlaması
*Maaş ve bonus primleri programlaması

BAYİ KANALLARI YÖNETİCİLERİ İÇİN;

Bayi ve distribütör kavram farkları
Bayi sistemi kurulumu başlangıç süreci
Aday bayilerin araştırılması
Bayilik sistemi kataloğunun hazırlanması
Bayilik sistemi ve sözleşmesinin hazırlığı
Yılsonu hedef / kota programlaması

Bayilerden yeni bayilerin yaratılması
Bayiler arası yarışma ve motivasyon sis.
Haftalık, aylık, yıllık takip & denetim sis.
Kanallara göre rekabet strateji farkları
Bayi sahipleri & yöneticilerinin eğitimleri
Bayi çalışanlarının eğitimleri

Ardışık 2 tam gün veya 2 gün x 2 ay süresince 4 günlük iki farklı program seçilebilir.

Üst Düzey Yönetim Programı ile stratejik planlama rotasındaki tüm karar birimlerinin iletişim yerine etkileşim prensibi ile hareket edebilmesi ile toplam performans yönetiminin dinamikleri aktarılır.

  • Kurumsal markalaşma, sektörel kerteriz noktalarının belirlenmesi, üst ve alt markalar konumlandırma
  • Pazarlama planı ve paralel satış programı oluşturma,
  • Liderlik gelişim uygulamaları & kriz yönetimi,
  • Stres yönetimi & empatik denetleme kriterleri, sağlam yaşam faktörleri
  • Proje bazlı performans prim sistemleri hazırlanması,
  • Matriks karar süreçlerinde inisiyatif yönetimi,
  • Orta ve uzun vadeli kariyer planlamasında firma & çalışan arasında eşgüdüm,
  • Ürün demonstrasyon ve prezantasyonlarının yaratılış ve sağlama süreçleri,
  • Reklam planlama, ajans verimlilik denetimi,
  • Algı yönetimi & rakip manipülasyonlarında savunma, gibi verimli yönetişimin temel prensiplerini kapsayan bütünleşik bir içeriğe sahiptir.

Ardışık 2’şer gün x 4 ay ile toplam 8 günlük kuruma özel bir etkileşim programıdır.

Üst Düzey Yönetim Programı
Sunum ve Toplanti Teknikleri Programi

Sunum ve Toplantı Teknikleri Programı, hedefe odaklı, iz bırakan, ölçülebilir verimlilik kriterlerince hazırlanmış etkin sunum ve toplantı yönetim pratikleri edinilmesi üzerine geliştirilmiş uygulamalı bir programdır.

Toplantı yönetimi üzerine, toplantı öncesi gündem oluşumu, aktif ve pasif katılımcıların belirlenerek ön çalışmalar için görev dağılımları, toplantı süresini belirleme yöntemi, söz ve sunum kontrolü, karar süreçleri ve internet üzerinden yürütülen toplantıların kritik farklılıkları işlenir.

Toplantı, prezantasyon & demonstrasyon yapan tüm çalışanlara yönelik program, etkili toplantı, sunum & sahne yönetim tekniklerinin aktarımı ve pratiklerle özgüven sağlanmasını hedefler. Sunumun hazırlık sürecinden, sunum sonrası performans ölçümüne kadar işleyen bir süreç eğitimidir. Sahne pratikleri ve toplantı yönetiminde süre kullanımı, vücut dili, mimikler, ses tonu, vurgu ve tüm senaryonun teknolojik cihazlar ile uyumu üzerine çalışılan eğlenceli bir eğitim programıdır.

En fazla on altı kişilik kurum çalışanları ile veya açık (open) sınıflarda gerçekleştirilen sertifikalı bir eğitim programıdır. Katılımcıların tecrübelerine göre ardışık 2 tam günlük veya 2 ay x 2’şer günden 4 günlük bir program seçilebilir.

Markalı Gayrimenkul Programı, gayrimenkul sektöründe bir projenin ve bağlı markasının oluşumundan önceki çalışmalarda ve oluşumunda görev alan yöneticilerle birlikte (mühendisler dahil), projenin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler bölümlerinde çalışan tüm yetkililer, inşaat firması sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler (proje geliştirme, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler, iş geliştirme ve mimari ekip yöneticileri) ve bağlı ajanslarda çalışan yöneticiler (kreatif direktörler, grafikerler, metin yazarları, yönetmenler, müşteri ilişkileri direktörleri) için geliştirilmiş bir programdır.

Markalı Gayrimenkul Programı

İki farklı versiyonu olan bu eğitimin ilki; gayrimenkul sektöründe birbiri ardına yapılan projelerin istenilen hızda talep bulmaması karşısında var olan projelerde ne gibi bir revizyona ve satış artırıcı çalışmalara gidilebileceği üzerine geliştirilmiştir. İkinci versiyonu ise; yeni başlayacak projelerin oluşum süreçlerinde sıcak satış odaklı yönetim geliştirme kriterlerinin aktarılması hedeflenir. Hem teorik, hem pratikler içeren, her firmaya özel olarak uyarlanarak hazırlanan bir (terzi) eğitimidir. Mimari ekibin projelerini hazırlarken pazarlama yöneticileriyle, satış yöneticileri ve satış ekibiyle ortak köprüler kurabilmelerini sağlar.

BU EĞİTİMİNİN SONUNDA KATILIMCILARIN EDİNMELERİ HEDEFLENEN İÇERİKLER:

*Gayrimenkul projelerinin, bölgesel hedef kitleye göre CRM odaklı olarak geliştirilmesi
*Sanatsal ve yaratıcı bir konseptin satışa değerinin ön ölçümü
*Ön çizimlerinin yapılması, 3D demo sunumlarının hazırlanmasında kriterler
*Fokus gruplar önünde verimliliğinin ön ölçüm teknikleri
*Gerçekçi fiyatlandırma çalışmalarının tüme varım ~ tümden gelim kesiştirme yöntemi
*Mevcut talep pazarlama stratejilerinin planlanması
*Plana uygun satış aktivasyonlarının programlanması
*Yeni talep yaratmaya yönelik pazarlama stratejileri, aktif & pasif satış uygulamaları
*Satış promosyonlarının hazırlanması ve verimlilik ölçümleri
*AIDA~KD modeli sunum (TV, internet, gazete, dergi, açık hava reklamları) teknikleri
*AIDA~KD modeli ile proje ve örnek daire gezdirme sıcak satış etki teknikleri
*Satış sonrası referanslarla yeni müşteri yaratma teknikleri

Markalı Gayrimenkul Programı_2

Yüz yüze satış görüşmelerindeki müşterilerin tutumları tam bir yüz yıldır değişmezken teknoloji ile her gün daha da globalleşen dünyadaki müşterilerin de sürekli değişmekte oldukları iddia edilir. Oysa klasik edebiyatta ya da sosyal psikolojide ele alınan insan, tıpkı sıcak satış teknikleri kitaplarında da özü asla değişmeyen insandır. Değişen, tüketim alışkanlıklarıdır. Karar süreçleri ise her zaman aynıdır.

Bir pazarlama kampanyası eğer tamamen aktif satış ilkelerine göre yapılandırılırsa sonuçlar hem önceden ölçülebilir hale gelecek hem de kurumsal markalaşma ile sıcak satışa dönüşme etkisi bir arada denge oluşturarak kampanyayı şekillendirebilecektir.

Turkuazı oluşturan değerler; sıcak satış etkisi, estetik yaratıcılık ve sanatsal doğal oluşum ile iddialı bir pazarlama eğitimi ve sadece gayrimenkul projeleri geliştiren yöneticilere özel geliştirilmiş bir etkileşim eğitimidir.

Ardışık 2 tam günlük teorik program ve talep edildiği takdirde ardından başlayacak toplam 8 hafta x 8 günden oluşan projeye özel 8 günlük uygulamalı bir etkileşim programı talep edilebilir.

Rekabetçi Algı Yönetimi & Manipülasyon Programı

Rekabetçi Algı Yönetimi & Manipülasyon Programı, algı yönetiminin tanımı, kısa tarihçesi, algı mühendisliği, dokuz temel manipülasyon tekniği, rekabetçi kurumsal pazsarlama kampanyalarının oluşumunda fonksiyonun tüm faktörlerinin işlendiği bir programdır.

Algı yönetimi günümüzde çoğu zaman olumsuz olarak algılanmaktadır. Oysa yüz yıllık klasik pazarlama faaliyetlerinden ibarettir. Bu eğitimin sonunda katılımcıların hem olası rakiplerden gelecek manipülasyon savaşlarına karşı savunma mekanizmalarının nasıl geliştirilebileceği hem de de kurumsal markalaşmada pozitif algı yönetimini nasıl planlayabilecekleri konusunda temel halkla ilişkiler tekniklerinin edinimi hedeflenir.

Kurumsal ego savaşları, aslında bir doğrunun gizlenip başka bir doğrunun onun yerine konarak geniş kitlelere yayılmasını sağlayarak algının meşrulaştırılması üzerine kurulmuştur.

İstikrarlı bir kurumsal markalaşma için meleklerin de şeytanların plan ve taktiklerini öğrenmeleri, o doğrultuda da ana savunma prensiplerini oluşturulmaları oldukça kritik öneme sahiptir.

1 tam gün veya ardışık 2 gün süren iki algı yönetimi programından biri talep edilebilir.

Fizibilite Raporu & Pazarlama Planı Hazırlama Programı, tüme varan bir fizibilite raporunun hazırlanması ile tümden gelen bir Turkuaz Pazarlama planının çalışılması sonrasında bu iki raporu birleştirecek ‘Stratejik Denge Planı’nın nasıl hazırlanacağı üzerine uygulamalı bir eğitim programıdır.

Analitik bir fizibilite çalışması için; Ekonomik Değerlendirme, Raporunun Konusu, Pazarın Analizi, Merkez Yönetim Alan Seçimi, İstihdam Durumu, Teknik Değerlendirme, Üretim Teknolojisi, Yönetsel Yazılımın Fonksiyonları, Merkez Ofis Açılışı ve Hedef Pazarlama & Satış Programı, Sektör Kapasitesi, Sabit Yatırım Tutarı, Yıllık Gelir ve Giderler, Sıcak & Toplam İşletme Sermayesi İhtiyacı, Toplam Yatırım Tutarı, Yatırımın Ekonomik Ömrü, Yatırımın Karlılığı, Fiyatlandırma, Sonuç Sosyal Yorum & Sonuç Analitik Yorum Kriterleri ile Önerilerin İşleyiş Süreçleri ana başlıkları üzerinden işlenir.

Kavramsal bir pazarlama planı için sırasıyla; Durum Analizi, Hedeflerin Tespiti & Stratejiler, Pazarlama Eylem Programlarını Geliştirme, Uygulama, Koordinasyon & Kontrol ana başlıkları altında işlenir ve sonuç yorumları ile fizibilite sonuçları arasında kurulacak stratejik denge köprüsünün inşası ile plan raporu tamamlanır.

Ardışık 2 tam gün süren uygulamalı bir etkileşim eğitim programıdır.

Fizibilite Raporu & Pazarlama Planı Hazırlama Programı
Stres & Öfke Yönetimi Programı,

Stres & Öfke Yönetimi Programı, kurumsal hayatın getirdiği tüm iş ve sosyal streslerin çözümleme teknikleri üzerine kurulmuş bir etkileşim eğitim programıdır. Ayrıca öfke yönetimi ile de bu tekniklerin uygulamaları üzerine pratikler içerir.

Hem iş, hem de sosyal hayatında stres hisseden, parayla, trafikle ya da diğer sorumluluklarıyla ilgili göğsünde sıkıntıları olduğunu fark eden tüm şehir profesyonellerine özel hazırlanmıştır. Stresten kurtulup salt huzura kavuşma uğruna içindeki coşkuyu kaybetmeyi istemeyenlere pratik ağırlıklı bir eğitimdir.

Bilinen stresle savaş üzerine teorik eğitimlere benzemeyen, klasik programlarda işlendiği gibi; stresi yok etmek, azaltmak ya da onunla başa çıkma yöntemleri üzerine çözümlerin üretilmeye çalışılmaz. ‘Karayip Modeli Stres Yönetimi’ adlı çalışmadan uyarlanmış, fiziksel ve ruhsal bütünleşik bir yaşam programını içerir.

Ardışık 2 tam gün veya 2 ay x 2’şer günden toplam 4 günlük programlar seçilebilir.

‘Lagrimas’ Stres & Öfke Yönetiminde Karayip Modeli Eğitsel Yaşam Bireysel Programı, katılımcıları, büyük şehir yaşamlarına ait aşağıda sıralı bazı stres kaynaklarından en az dört tanesinin göğsünde sıkıştığını hisseden tüm katılımcılar için Alvin Almera’nın yaşam programından uyarlanmıştır. Stresten kurtulup salt huzura kavuşma uğruna içindeki coşkuyu kaybetmeyi istemeyen herkes katılabilir.

Program ‘Lagrimas’ ile bilinen çoğu stresle savaşma eğitimlerinde işlendiği üzere stresleri yönetmek, yok etmek, azaltmak ya da onunla başa çıkma yöntemleri üzerinde çözümler üretilmeye çalışılmaz. Aksine, stresten zevk almanın sihirli formülü ile onu coşkuya çevirerek, onunla birlikte sağlıklı yaşamanın yolunu açmak üzere çalışan uygulamalı bir programdır.

‘Lagrimas’ Stres & Öfke Yönetiminde Karayip Modeli Eğitsel Yaşam Bireysel Programı,

Tüm program, katılımcılarıyla birlikte, bir etkileşim süreci içinde paylaşan, fiziksel ödevler, kondisyon, nefes egzersizleri, yeme içme alışkanlıkları, sanatsal atölye çalışmaları ile fikir çalıştay pratiklerinin bir arada ‘Turkuaz Ressar’ adlı bir masal üzerinden işlendiği bir eğitsel süreçtir.

ŞEHİR YAŞAMI STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE BİREYSEL PAYLAŞIMLAR:

‘Büyük şehrin karmaşası, kalabalık, yüksek sesli eğlenceler, özellikle yirmili yaşlarda yenilen kazıklardan dolayı artık her şeye, herkese daha temkinli yaklaşıyorum’…

‘Trafik sıkıştığında, özellikle de sabahları dalıp gidiyorum, kendimi buralardan çekip gitmek, Marmaris’e, Kaş’a, Bodrum’a, hatta yurtdışında bir yere göçmeyi ciddi, ciddi düşünür buluyorum’…

‘Ülkemin hem ekonomik sorunları, hem eğitim sorunları hem de siyasi sorunları var ve bunlar hiç bitmeyecek gibi görünürken gerçek hayatın içinde romantizm ve mizah yaşamak lüksmüş gibi geliyor’…

‘Stresle başa çıkma teknikleri adı altında pazarlanan yöntemlere pek inanmıyorum, rahatlamak için içimden ona kadar saysam da, derin, derin nefes almayı becerebilsem de, çok da bir şey değişmiyor’…

‘Müzik ruhumu hem dinlendiriyor, hem de coşturuyor ama en sevdiğimi sandığım şarkıları bile sonuna kadar dinleyemez, kanalı değiştirir oldum’…

‘Lagrimas’ Stresli Hayatlar Etkileşim Kursları & ‘Turkuaz Ressar’ Programı dahilinde işlenir ve iş hayatıyla sosyal hayatı iç içe geçirebilmek amacıyla aşk, kazanmak, para kazanmak, dinlemek, paylaşmak, empati, tüm ikili ilişkiler, kişisel sanata ulaşmak ve zaman gibi kavramların bir Karayiplinin gözünden nasıl yaşam bulduğu işlenir.

Lagrimas Eğitsel Yaşam Programı; Toplam 4+1=5 modülden oluşur;

1. Modül: Yüzleşme; Giriş, ısınma, geçiş, sahne, açılış, ilgi, problem ve çözümle tanışma… Belirsizlikler içerdikleri için yaşama stres katan manevi değerlerle, maddi değerler incelenir ve katılımcılarla birlikte belirlenen tüm bu öğeler, önce teorik ama masmavi bir adada toplanır. Daha sonra yemyeşil bir sanat adasına kadar hayali bir tatile çıkılır. Son olarak da, bu iki ada arasına kıpkırmızı bir köprü inşa edilerek, çok daha az stresli bir hayata için yaşama turkuaz renginin nasıl katılabileceği üzerine sürpriz bir finalle sona erer.

2. Modül: Kabullenme; Bir eş, bir iş ve bir de sandal, istekler, yarışmalar, para, yüzler ve sanat… Bu modülde bir işi, iş yapan ve bir ilişkiyi ilişki yapan öğelerin neler olduğunun katılımcılar tarafından paylaşılmasıyla başlar. Temel tanımın içselleştirilmesini takiben, sırasıyla; hayatın içinde renkler yaratmak, özgürlüğü pratikte de seçebilmek, hedeflerin karşılıklılık gerektirmesi, bir şarkı, hayata nasıl mola verilebileceği, çemberi aşarken haddimizi nasıl ölçeceğimiz, ‘ressar’lığın ne olduğu, insanlara bir ressar gibi yaklaşabilmenin bize kattığı değerler paylaşılır…

3. Modül: Renklenme; Hayatı sadece tek bir dörtlüğe indirgeyebilmenin değeri… Bu modülde ise kaybederken de kazanılabileceği, belirli aralıklarla kendi hayatımız için kerteriz alabilmenin önemi, aşkın kimyasını basitçe inceleyerek, tüm ikili ilişkilerde yarınları görebilme yönteminin uygulanmasını içerir. Stresle savaşmak yerine onu coşkuya dönüştürmenin, yani çözüm yöntemlerinin daha yoğun işlendiği programın bu bölümünde; aşkın nasıl aranabileceği, etkileşimi başlatmanın yolu, uğruna taviz verilebilecek değerler, gerçek anlamda doğal olabilmek üzerine pratikler paylaşılır…

4. Modül: Gülümsetme; Stres içindeki her asık yüzlüye bir teşekkürü borç bilme… Finalden önceki bu önemli modülde, kıskançlık, bencillik, mutluluk ile tutkuyu hayata değer olarak katmak, turkuaz yalanlar, doğallıkla gelen dürüstlük, alışkanlıklar üzerine hayatı sorgulamak, yeni bir zaman kavramı, önce geleceğin, sonra geçmişin tanımlanması üzerine stressizliğin sırrı olan ‘bugün’ün isimlendirilmesine gelinir.

5. Modül: Coşku; Verdikçe daha çok vermekle, aldıkça daha fazla paylaşmak arasında bir köprü… Final modülünde ise, stres üzerine tüm faktörler üzerinden yeniden geçilirken; asabiyet, fedakârlık, sanatı yaşamak, yaşatmak, gerçek istek, durumu kabullenmek, sevgi üzerine renk körlüğü, aşkın zamanı, cesaret, biriktirilebilen fikirler kumbarası, mutluluk, ümitsizlik, mutsuzluk, mutlu son ve devinim kavramları, turkuaz bir ışıkla paylaşılır.

Ardışık 2’şer tam gün x 5 Modül ve 8 hafta ile toplam 16 günlük uygulamalı atölye etkileşimleri ve fiziksel kondisyonlarla birlikte yürütülen bir yaşam süreç programıdır.

Turkuaz Telefon ‘Call Center’ Etkileşim Eğitim Programı

Turkuaz Telefon ‘Call Center’ Etkileşim Eğitim Programı, Incoming, outgoing, tüm çağrı merkezi, call center ve telemarketör gibi telefonla performansa dayalı çalışanların katılabilecekleri özel bir eğitimdir.

Program, istikrarlı ve yüksek bir performansın, aynı zamanda çalışan kişinin iç huzuruyla bir arada yürütülmesinin dinamikleri üzerine kuruludur.

Birçok pratiğin paylaşıldığı bu uygulamalı etkileşim eğitimi, hem ikna gerektirmeyen görüşmeciler için hem de ikna (satış, randevu, vb) hedefi olan görüşmeciler için hazırlanmıştır. Dışarıdan gelen ve dışarıya yapılan tüm görüşmeler için hem teorik, hem pratik örneklemelerin yapıldığı ve ayrıca temel münazara tekniklerinin paylaşıldığı sertifikalı bir eğitimdir.

Dünyada zorluk derecesi çok yüksek olarak belirlenen mesleklerden olan bu grup çalışanlarından hem performans beklenmekte hem de bir yandan kendi iç huzurlarını korumaları gerekmektedir ve bu alışkanlık tamamen doğru ve etkin bir eğitim süreci ile sonradan kazanılabilen bir beceridir.

Ardışık 2 gün süren kısa program veya iki ay x 2’şer günden toplam 4 günlük uzun program talep edilebilir.

Otel Profesyonelleri Stres Yönetimi Programı, kalite odaklı otel ve tatil köyü profesyonellerine özel olarak uyarlanmış bir programdır. Turizm sektöründe emek veren, hem iş hayatında hem sosyal hayatında stres hisseden, iş arkadaşlarıyla, müşterilerle ve ailesiyle olan ilişkilerinde sağlıklı çözümler geliştirmek isteyen tüm turizm işletmesi çalışanlarının katılımı hedeftir.

İki modülden oluşan programın ilk bölümü fiziksel ödevlerle klasik stres yönetimi tekniklerini içerir. Kurumsal eğitimlerden oldukça farklılaşan ikinci bölüm ise; ruhsal ödevlerin çeşitli uygulamalarla içselleştirilmesi amacıyla katılımcılarla etkileşime geçilerek işlenen pratikleri içerir.

Otel Profesyonelleri Stres Yönetimi Programı

Lagrimas; Prof. Alvin Almera’nın, Karayiplere özgü hayat paylaşımlarının, Kunter Doğrusöz’ün ‘Turkuaz Ressar’ isimli çalışması üzerinden ülkemiz turizm sektörüne uyarlandığı özel bir programdır.

Ardışık 2 tam günlük, hem sektöre hem ilgili işletmeye özel sunulan kurumsal bir etkileşim eğitim programıdır.

Gastronomik Satış & Stres Yönetimi Programı

Gastronomik Satış & Stres Yönetimi Programı, tüm yöresel ve şehir turizm işletmeleri, acenteler, restoranlar, parklar ve benzeri kültür alanları dahilinde çalışanlara özel hazırlanmış bir etkileşim programıdır.

Bu programın amacı, bölgedeki yerel rekabetin genel kazan kazan ilkelerine dönüştürülme tekniklerinin aktarılması ile ticari bir sinerjinin sağlanmasıdır.

Bu seminer sonunda katılımcıların geliştirmeleri hedeflenen edinimler:

• Ortak paylaşımlı medya uygulamaları planlaması
• Ortak belde, bütünleşik mekan, özel marka sunum stratejileri
• Stres faktörünün birleşik pazarlamaya etkileri
• Gastronomik sunumlarda ortak stres yönetimi
• Gastronomi uzmanları ile sinerji oluşturma teknikleri
• Gastronomik markalaşmada internet yönetim teknikleri
• Yeme, içme ve gezmenin yanı sıra hatıra biriktirme üzerine satış teknikleri
• Klasik bir restoranın gastronomi markalı bir mekana dönüştürme teknikleri
• Turizm işletmesi çalışanlarında gastronomi kültürünün aşılanma yöntemleri
• Etkinlik planlama, hazırlık, ön satış, satış, düzenleme ve etkinlik sonrası yeniden dönüştürme üzerine etkinlik süreç yönetimi

Talebe göre 1 tam günlük kısa veya ardışık 2 günlük uzun olarak iki farklı etkileşim eğitim programı mevcuttur.

Münazara & Müzakere Yönetim Teknikleri Programı, kurum içi münazara, çoklu tez grubu, çoklu takım savunmalı süreçler üzerine algı, ikna, uzlaşı, fedakarlık, özveri ve kazan kazan ilkelerinin bir arada yürütüm teknikleri üzerine uygulamalı bir programdır.

“Mutluluğun önündeki en büyük engel, eski mutluluklardır.” der Andre Gide… Bu etkileşim eğitiminin amacı, kurum içi profesyonellerin oyuna, rakip oyuncular gözü ile empati sağlamak suretiyle rekabetteki özel kerteriz noktalarını açığa çıkarmaktır. Böylece olası rakiplerden gelen veya gelebileceği ön görülerek ileri sürülecek avantajlı ve zayıf argümanlar karşısında gerçekçi savunmaların geliştirilmesi hedeflenir.

Münazara & Müzakere Yönetim Teknikleri Programı

Uygulamalı münazara eğitimin ana yapısı, tez ve antitez tartışma grupları, moderatör, takımlar & jüri heyeti üzerine kurulurdur. Her gruptan birer konuşmacının sözlü sunumları ile kendi tezlerinin savunması gerçekleştirilir. Sunumlardan önce ve savunma aralarında müzakere teknikleri ara eğitimleri ile süreç eğitiminin ikinci adımı paylaşılır.

Münazara finalinde ayrıca son müzakereler düzenlenir ve halk jürisi ile en yüksek puanı alan grup ve en yüksek puanı alan münazır, ödüllendirilirler. Değerlendirme bölümünde toplam grup puanlarının genele dağılımına göre ana tartışma konusunda etken olan tüm savunma argümanlarının toplam sürece etkileri tartışılır. Bu sonuç, genel olarak ilgili şirketin o konu üzerinden sektörlerde alacakları karşı tez oranlarına yakındır çünkü münazırların silahları ile inanmadıkları eksiklikleri piyasaya ayna etkisiyle yansır.

Eğitimden önce yarım günlük ön çalışma sonrası 1 tam günlük bir etkileşim programıdır.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart